• عنوان فیلم:
 • محله چيني ها
 • کارگردان:
 • رومن پولانسكي
 • موضوع:
 • جنايي، مافيايي
 • محصول:
 • آمريكا
 • سال تولید:
 • 1974
 • بازیگران:
 • توضیحات:
 • خلاصه فیلم:
 • عنوان فیلم:
 • هري پاتر 6
 • کارگردان:
 • ديويد ياتس
 • موضوع:
 • تخيلي
 • محصول:
 • آمريكا
 • سال تولید:
 • 2009
 • بازیگران:
 • توضیحات:
 • خلاصه فیلم:
 • عنوان فیلم:
 • تنها دوبار زندگي مي كنيم
 • کارگردان:
 • بهنام بهزادي
 • موضوع:
 • اجتماعي
 • محصول:
 • ايران
 • سال تولید:
 • 1386
 • بازیگران:
 • توضیحات:
 • خلاصه فیلم:
 • عنوان فیلم:
 • چه گوآرا 2
 • کارگردان:
 • استيون سودر برگ
 • موضوع:
 • تاريخي
 • محصول:
 • فرانسه - اسپانيا
 • سال تولید:
 • 2008
 • بازیگران:
 • توضیحات:
 • خلاصه فیلم:
 • عنوان فیلم:
 • چهل سالگي
 • کارگردان:
 • عليرضا رييسيان
 • موضوع:
 • اجتماعي
 • محصول:
 • ايران
 • سال تولید:
 • 1388
 • بازیگران:
 • توضیحات:
 • خلاصه فیلم:
 • عنوان فیلم:
 • حال همه خوب است
 • کارگردان:
 • كرك جونز
 • موضوع:
 • اجتماعي
 • محصول:
 • آمريكا
 • سال تولید:
 • 2008
 • بازیگران:
 • توضیحات:
 • خلاصه فیلم:
 • عنوان فیلم:
 • گنجينه هاي خاكي 3و 4
 • کارگردان:
 • موضوع:
 • دفاع مقدس
 • محصول:
 • ايران
 • سال تولید:
 • بازیگران:
 • توضیحات:
 • خلاصه فیلم:
 • عنوان فیلم:
 • گنجينه هاي خاكي 1 و 2
 • کارگردان:
 • موضوع:
 • دفاع مقدس
 • محصول:
 • ايران
 • سال تولید:
 • بازیگران:
 • توضیحات:
 • خلاصه فیلم:
 • عنوان فیلم:
 • حقيقت مظلوم 3
 • کارگردان:
 • موضوع:
 • واكاوي سياسي
 • محصول:
 • ايران
 • سال تولید:
 • بازیگران:
 • توضیحات:
 • خلاصه فیلم:
 • عنوان فیلم:
 • حقيقت مظلوم 2
 • کارگردان:
 • موضوع:
 • واكاوي سياسي
 • محصول:
 • ايران
 • سال تولید:
 • بازیگران:
 • توضیحات:
 • خلاصه فیلم: